Historia

Mäntsälän Koirakerho on saanut alkunsa vuonna 1974 eräänä sunnuntaina Mäntsälän Seurojentaloilla pidetyssä perustamiskokouksessa. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kerhon puuhamies Kalevi Grön. Kerhoon liittymismaksuksi määrättiin 5 markkaa ja jäsenmaksuksi 12 markkaa.

Tuolloin kerhon päämääräksi asetettiin pyrkimys ylläpitää koulutus-, kilpailu-, koe-, näyttely- ja kurssitoimintaa.

Ensimmäinen koulutustilaisuuskin pidettiin heti seuraavana torstaina urheilukentällä.

Vuosien varrella puheenjohtajina Kalevi Grönin lisäksi ovat toimineet mm. Armas Näreaho, Rauha Heino, Ilkka Niemi, Jutta Salejärvi-Viertola, Kaija Mäkinen, Kirsi Lankola sekä Nelli Riihelä.

Harjoituksia pidettiin alkuun Seurojentalon kentällä ja mainintoja löytyy myös Ojanmäentilan maista. Mitä ilmeisimmin 1980-luvun alkupuolella toiminta siirtyi Sälinkääntien varteen, harjaantumiskoulun takana olevalle kentälle (nyk. Hepola). Täältä tie vei 1990-luvun alkupuolella Anttilan asutusalueen kupeeseen.

Nykyisin Anttilan alue on nurmen peitossa ja kunnan käytössä, mutta toisin oli tuolloin. Arkistoista löytyneistä kuvista näky,y kuinka alue on ollut pelkkää "kiveä" (rouheampaa soraa). Nyt tuollakin alueella harjoittelu kirjataan Koirakerhossa historiaan, sillä toiminta on siirtynyt vuonna 2009 Kallolantien varteen ent. Valon soramontulle.

Taija Mäkelä