AGILITY

Mäntsälän koirakerhon agilitykoulutus on jaettu vuosittain kahteen kauteen. Talvikausi kestää lokakuusta huhtikuuhun ja kesäkausi toukokuusta syyskuuhun.

Kesäkaudella harjoitellaan pääsääntöisesti kerhon omalla kentällä. Talvikaudella koulutusryhmät pyörivät Mäntsälän koirakerhon hallissa.

Koulutusryhmät pyritään muodostamaan tasojen ja kullekin parhaiten sopivan ajankohdan mukaan.

Ohjattuihin, kerhon omien kouluttajien pitämiin, koulutuksiin osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista seuran agilitytoimintaan. Ohjatuista koulutuksista peritään myös kausimaksu, joilla kustannetaan kouluttajien jatkokoulutus. Kolme ilmoittamatonta poissaoloa koulutuksista aiheuttaa koulutuspaikan menetyksen.

Ulkopuolisia valmentajia pyritään myös käyttämään mahdollisuuksien mukaan.

Agilityesteitä säilytetään lukitussa kontissa. Kontin avaimen saa lunastaa itselleen henkilö joka on aktiivisesti mukana kerhon agilitytoiminnassa ja edustaa kerhoa agilitykisoissa. Avainten jaosta päättää agilitytoimikunta.

Koirakerho pyrkii järjestämään vuosittain agilityn alkeiskurssin, josta tullaan ilmoittamaan seuran tapahtumat sivulla hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Alkeiskurssia odotellessa kannattaa harjoitella perustottelavaisuutta ja luoda hyvää suhdetta koiraan. mm paikallaan olo ja luokse tulo ovat tärkeitä asioita agilitya harjoiteltaessa.